Македонија

Љубомир Цуцуловски : ЕДИНСТВЕНО ПОЗАПАДНО ОД МАКЕДОНИЈА Е МАКЕДОНИЈА

ЕДИНСТВЕНО ПОЗАПАДНО ОД МАКЕДОНИЈА Е… Ме учеа и убедуваа дека Сонцето на слободата и на среќата изгревало на Запад. Затоа, се упатив кон запад. Одејќи кон запад, пристигнав во Италија; потоа во Франција; потоа во Обединетото Кралство; потоа во САД; потоа во Јапонија; потоа во Русија; потоа во Бугарија. И така, одејќи цело време кон запад, повторно се најдов во Македонија. Заклучив дека единствено позападно од Македонија е Македонија. Затоа и одлучив да останам во неа, бидејќи само таа е најзападно од неа. Таму, во Македонија, изгрева и Сонцето. Барем за мене.

Loading...

Related posts

Leave a Comment